Chứng chỉ tiếng Anh là một trong những điều kiện du học Anh rất quan trọng. Đối với nhiều trường, nhiều chương trình học, bạn không được chấp